O nas

Historia firmy

Historia przedsiębiorstwa „ZAKREM” sięga 1952 roku. Założycielem i właścicielem był – już nie istniejący – Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Od początku swego istnienia zakład specjalizował się w branży metalowej. Obok produkcji zajmował się usługami dla przedsiębiorstw: kompleksową obsługą maszyn i linii produkcyjnych: spożywczych, masarniczych, piekarniczych, rozlewniczych, urządzeń chłodniczych oraz drobnymi usługami dla ludności. Natomiast w zakresie produkcji zakład przez długi okres był wytwórcą urządzeń dla potrzeb (ważnych w ówczesnej Polsce dziedzin) górnictwa i wojska. Jednak kluczową i determinującą własny dział konstrukcyjny i technologiczny oraz całą załogę, była produkcja urządzeń transportowych. Pierwsze doświadczenia zdobyto już w latach pięćdziesiątych. W miarę upływu czasu wyroby zmieniały parametry techniczne, konstrukcyjne, wygląd estetyczny.

W roku 1990 – w okresie szybkich zmian politycznych i transformacji gospodarczych w Polsce utworzono niezależną finansowo Spółdzielnię Pracy i przejęto przedsiębiorstwo „ZAKREM” na własność. Mobilizowani nową rzeczywistością, różnymi czynnikami gospodarki wolnorynkowej oraz wymaganiami eksportu zwielokrotniano wysiłki dla potrzeb postępu. Powstawały i powstają coraz to nowe produkty. Właśnie ta wytężona praca i wieloletnie doświadczenia w dziedzinie transportu wewnętrznego zaowocowały nową estetyką i jakością. Podkreśleniem tych osiągnięć jest europejski standard wyrobów zgodny z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej dla wózków hydraulicznych.

Od 01.02.2011 r. przedsiębiorstwo zmieniło status prawny na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie firma zatrudnia 108 osoby. Posiada własne zaplecze projektowo – badawcze, zautomatyzowane linie produkcyjne, własne służby handlowe i serwisowe.

Miło nam będzie, jeśli zapoznacie się Państwo z naszą ofertą i całkowicie będziemy usatysfakcjonowani, jeśli przedstawione produkty pomogą rozwiązać problemy Państwa codziennej pracy.

Inwestycje

2022 r. 

Nowa farma fotowoltaiczna o mocy 275 KW. Typ farmy wschód-zachód zwiększa wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na własne potrzeby.

farma fotovoltaiczna

Robot spawalniczy Hanwha Hcr-3 – 2 szt.

2021 r.

1. Automatyczna linia lakiernicza

2. Prasa mimośrodowa

 

2020 r.

1. Prasa krawędziowa Durma

2. Robot spawalniczy ABB

3. Pionowe centrum obróbkowe Haas VF3 YT

2019 r.

Wypalarka laserowa Mazak 6KW

2018 r.

Robot spawalniczy ABB

2017 r.

1. Automatyczna giętarka do rur

2. Automat tokarski Nomura.

2016 r.

W marcu 2016 r. w spółce Zakrem zostało zainstalowane automatyczne, zrobotyzowane stanowisko spawalnicze w ciągu technologicznym. Sam robot jest produkcji japońskiej firmy Motoman Jaskawa. Zakup robota jest jedną z szeregu realizowanych inwestycji w spółce.

2015 r.

1. W I kw. 2015 r. zakupiono dwa nowe centra obróbcze:

  • centrum tokarskie ST20Y
  • centrum wiertarsko-frezarskie-pionowe VF5

2. Spółka w miesiącu czerwcu 2015 r. rozpoczęła użytkowanie nowo uruchomionej elektrowni fotowoltaicznej. Moc urządzeń – 204 KW. Produkowana energia będzie wykorzystywana tylko na cele własne przedsiębiorstwa. Przewiduje się, że elektrownia zabezpieczy 40% zapotrzebowania na energię elektryczną.

2014 r.

W ramach realizowanej za kwotę prawie 1.700.000,- zł inwestycji w ZAKREM-ie została uruchomiona wycinarka laserowa. Urządzenie jest typu „fiber” co oznacza, że w procesie cięcia do przesyłania wiązki światła wykorzystano światłowody. Wiązka tnąca ma średnicę zaledwie 0,1 mm co powoduje, że ilość wytapianego w procesie cięcia metalu jest znacznie mniejsza niż w większości obecnie używanych laserów. W konsekwencji zużycie energii jest około czterokrotnie mniejsze od obecnych standardów. Zainstalowana moc rezonatora 3 Kw pozwala na cięcie:

  • blach czarnych – do15 mm,
  • blach nierdzewnych i kwasoodpornych do8 mm.

Na urządzeniu można także ciąć materiały wysokorefleksyjne takie jak: mosiądz, miedź itp. W ZAKREM-ie maszyna będzie wykorzystywana do produkcji seryjnej oferowanych wyrobów głównie wózków transportowych jak również do realizacji usług. Zakupiony laser jest innowacyjny w skali świata. W połowie kwietnia br. będą jeszcze zainstalowane dwa urządzenia:

  • oczyszczarka wirnikowa – przyspieszy procesy czyszczenia powierzchni przed malowaniem,
  • kabina lakiernicza – pozwoli na malowanie krótkich serii w nietypowych kolorach „od ręki”.

Projekty unijne

Dbamy o środowisko

Produkujemy w zgodzie z naturą

Zużywaną energię elektryczną produkujemy we własnej elektrowni słonecznej. Stosujemy środki produkcji i materiały (farby bez agresywnych rozpuszczalników) przyjazne środowisku. Zmieniamy technologię produkcji na niskoenergochłonną.

Polityka środowiskowa ZAKREM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo ZAKREM jest polskim producentem wózków transportu bliskiego wykorzystywanych w magazynach, przedsiębiorstwach oraz sklepach. Produkcja pierwszych typów urządzeń transportowych rozpoczęła się w naszym zakładzie produkcyjnym w Grajewie w 1955 r., obecnie ZAKREM oferuje już ponad 100 typów wózków transportowych. Trwający od kilkudziesięciu lat rozwój przedsiębiorstwa możliwy był dzięki stałemu dążeniu do poprawy efektywności zakładu, otwartości na oczekiwania klientów oraz gotowości do realizacji nowych wyzwań.

Obecna rzeczywistość stawia przed każdym z nas, a więc również przed naszym przedsiębiorstwem, kolejne wyzwanie: potrzebę zwiększenia troski o otaczające nas środowisko naturalne. Katastrofalny stan ekosystemów Ziemi oraz trwający kryzys klimatyczny wywołują bowiem obawy nie tylko
u większości Polaków, ale i u Europejczyków. Ta sytuacja skłoniła Unię Europejską do wprowadzania zmian w systemie gospodarczym, które pozwolą osiągnąć kluczowe cele ekologiczne, tj.: znacząco ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, poprawić efektywność wykorzystania wody i surowców oraz zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów, realizując koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mając świadomość nadchodzących zmian oraz kierując się społeczną odpowiedzialnością, jako przedsiębiorstwo ZAKREM zobowiązujemy się do podejmowania działań, które przyczynią się do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeniom i ograniczą zużycie zasobów naturalnych. Dotychczas zrealizowaliśmy wiele działań zmniejszających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, w tym m.in.:

·         Uruchomiliśmy elektrownię fotowoltaiczną zaspokajającą do 40% zapotrzebowania zakładu na energię elektryczna, co pozwoliło uniknąć emisji gazów cieplarnianych, które powstałyby w przypadku wyprodukowania tej energii elektrycznej w elektrowni węglowej.

·         Zamontowaliśmy automatyczne podajniki paliwa do kotłów na miał węglowy wraz z systemem sterowania, co spowodowało spadek zużycia paliwa o 24% i tym samym zmniejszenie emisji pyłów i gazów.

·         Zastąpiliśmy prasy wycinarkami laserowymi typu fiber, dzięki czemu uzyskujemy nawet 30% więcej wyciętych detali z takiej samej powierzchni użytej blachy. W ten sposób ograniczyliśmy też ilość wytwarzanych odpadów.

·         Zainstalowaliśmy centra obróbcze o mniejszym poborze energii elektrycznej od dotychczas używanych konwencjonalnych tokarek. W konsekwencji zmniejszyliśmy energochłonność procesu obróbki.

·         Wdrożyliśmy do produkcji nowy model wózka paletowego o podwyższonych parametrach użytkowych i jednocześnie zmniejszonej o 12% masie. W efekcie zmniejszyliśmy materiałochłonność procesu wytwórczego tego modelu wózka i zużycie energii w procesie.

·         Zastąpiliśmy stosowane w zakładzie środki chemiczne środkami o bezpieczniejszym dla pracowników składzie. Eliminacja z użycia substancji niebezpiecznych poprawiła bezpieczeństwo pracowników i ograniczyła ryzyko szkodliwych wycieków do środowiska naturalnego.

W najbliższych latach planujemy dalsze ograniczenie swojej zależności od energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych przez budowę drugiej elektrowni fotowoltaicznej oraz instalację kaskadowych pomp ciepła. Kontynuowane będzie również unowocześnianie parku maszynowego przez modernizację lub zakup bardziej energo- i materiałooszczędnych maszyn i urządzeń.

Wiemy, że poprawa stanu otaczającego nas środowiska zależy również od naszego codziennego zachowania w miejscu pracy i podejmowanych każdego dnia decyzji. Dlatego konsekwentnie będziemy dbali o przestrzeganie dotyczącego nas prawa i wymagań z zakresu ochrony środowiska oraz promowali postawy pracowników, które przynoszą korzyści dla przedsiębiorstwa i środowiska naturalnego. Zobowiązujemy się również do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania środowiskowego, w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.